โปรโมชันพิเศษสำหรับชุดย่อยสาร VELP
  • 19 April 2021
  • 464
  • 0
โปรโมชันพิเศษจากผลิตภัณฑ์ VELP.. เครื่องย่อยสารตัวอย่างกึ่งอัตโนมัติรุ่น DK20 สำหรับงานวิเคราะห์โปรตีนหรือไนโตรเจนด้วยวิธีเจลดาห์ล..   รายละเอียดตามภาพ.. โปรโมชันสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564.. . . . . . . หากต้องการใบเสนอราคาหรือข้อมู
อ่านต่อ