Smart-Vue
  • 8 July 2020
  • 662
  • 0
Thermo Scientific : Smart-Vue ระบบตรวจติดตามแบบไร้สาย   ตรวจติดตามและปกป้องสารตัวอย่างที่มีค่าในขณะทำงานจากระยะไกลคุณสามารถพิจารณาด้วยตนเองว่า SmartVue จะทำงานกับห้องปฏิบัติการของคุณได้มากน้อยเพียงใดSmartVue เป็นระบบอันชาญฉลาด ใช้งานง่าย
อ่านต่อ