บริษัทเบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2514 ในนามห้างหุ้นส่วนจำกัดกรุงเทพอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ โดยเริ่มต้นจากพนักงานเพียง 3 ท่าน บริษัทเบคไทยฯ ยังคงรักษาสัมพันธภาพกับลูกค้าด้วยดีเสมอมา ตามวัตถุประสงค์แรกเริ่มของเราที่จะช่วยให้ลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์คุณภาพเยี่ยมในราคาเหมาะสม ดังนั้นเราจึงได้รับรางวัลจรรยาบรรณดีเด่นจากหอการค้าไทยสำหรับการดำเนินงานอย่างซื่อสัตย์และน่าเชื่อถือที่สุดในกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกัน

เรามีสำนักงานสำหรับให้บริการลูกค้าทุกภูมิภาคในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านถึงสามแห่งคือ กรุงเทพ (พ.ศ. 2514) เชียงใหม่ (พ.ศ. 2540) และหาดใหญ่ (พ.ศ. 2543) รวมทั้งยังมีหน่วยงานในเครือสองแห่งคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัดอุปกรณ์และเคมีวิจัย (REC) ซึ่งเป็นแหล่งรวมวิศวกรคุณภาพผู้ชำนาญการสำหรับให้คำปรึกษา ซ่อมแซม ติดตั้งและบำรุงรักษาเชิงป้องกันอุปกรณ์ต่าง ๆ และบริษัทเบคไทยไซแอนทิฟิกอินดัสทรี จำกัด (BSI) ซึ่งให้บริการซ่อมแซมเครื่องแก้ววิทยาศาสตร์และจัดทำตามความต้องการของลูกค้าที่เฉพาะเจาะจง

 

ธุรกิจของเราขยายตัวอย่างต่อเนื่องและให้บริการอย่างเต็มรูปแบบเกี่ยวกับเครื่องมืออุปกรณ์และวัสดุภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ เราภาคภูมิใจที่เป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากบริษัทและผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงทั่วโลกกว่า 50 แห่ง

 

บริษัทฯ ดำเนินงานโดย ดร.เครือวัลย์ สมณะ กรรมการผู้จัดการ และบุคลากรที่ผ่านการคัดสรรมาเป็นอย่างดีกว่า 130 ท่าน ซึ่งปฏิบัติงานในฝ่ายต่าง ๆ อันได้แก่ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายขายและการตลาด ฝ่ายบริการหลังการขาย ฝ่ายการเงินและบัญชี ฝ่ายพัสดุและจัดส่ง และฝ่ายธุรการ

 

อาคารสำนักงานใหญ่ของเราซึ่งมีพื้นที่ใช้สอยมากกว่า 6,000 ตารางเมตร เป็นศูนย์รวมสรรพสินค้าทางวิทยาศาสตร์แบบเบ็ดเสร็จอันพร้อมพรั่งไปด้วยอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ เคมีภัณฑ์ และวัสดุภัณฑ์ต่าง ๆ เราพร้อมเสมอในการจำหน่ายและให้บริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ทั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับลูกค้าจากหน่วยงานต่างจังหวัดซึ่งจะได้รับสิ่งที่ต้องการในสถานที่เดียว นอกจากนี้ยังมีห้องประชุมขนาดต่าง ๆ สำหรับจัดการบรรยายและฝึกอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ ความหลากหลายของงานบริการพร้อมความพึงพอใจที่ได้รับการรับรองเป็นอย่างดีจากลูกค้า คือพันธกิจของเรา เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ซื้อจากเบคไทยฯ จะใช้งานได้อย่างยาวนานและคุ้มค่า