โปรโมชันพิเศษจาก INTERSCIENCE..

ถุงบรรจุตัวอย่างสำหรับเครื่องตีบดผสมอาหาร..

รายละเอียดตามภาพ..

เฉพาะสินคŒาที่มีในสต็อกเท‹่านั้น..

. . . . . .

หากต้องการใบเสนอราคาหรือข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อทาง Line Official : @becthai