ตู้เก็บวัคซีน

ตู้เก็บวัคซีน (Vaccine Storage)

TSX Series High-Performance Refrigerators and Freezers

 

ในสถานการณ์ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อ สิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกัน และช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคได้ก็คือ วัคซีน..

อย่างไรก็ดี วัคซีนจะคงประสิทธิภาพได้สมบูรณ์หรือไม่นั้น การเก็บรักษาอย่าง ถูกวิธีเป็นสิ่งที่สำคัญมาก..

ตู้เย็นและตู้แช่แข็งทั่วไปที่ใช้กันตามบ้านเรือนหรือร้านค้า ถึงแม้จะสามารถลดอุณหภูมิหรือทำความเย็นได้ แต่ก็ไม่ควรใช้เก็บรักษาวัคซีน ทั้งนี้ด้วยเหตุผลหลายประการ อาทิ..

  • ตู้เย็นเหล่านี้มีรอบการละลายน้ำแข็ง จึงส่งผลให้มีหลายช่วงเวลาที่อุณหภูมิภายในตู้ออกนอกเกณฑ์อุณหภูมิเพื่อการคงประสิทธิภาพวัคซีน
  • เครื่องไม่ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อทำให้อุณหภูมิคงที่ตลอดทั้งตู้ ดังนั้นวัคซีนที่วางไว้ส่วนหลังของตู้เย็นจะยังคงประสิทธิภาพอยู่ ในขณะที่ส่วนหน้าอาจไม่ได้เป็นไปตามนั้น
  • มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดน้ำแข็งเกาะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณส่วนหลังของตู้เย็น ซึ่งอาจทำให้เกิดการเสื่อมสภาพของวัคซีนที่ไวต่ออุณหภูมิได้

ศูนย์ควบคุมโรค กรมอนามัยและมนุษยชนบริการแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. Centers for Disease Control; CDC) ได้เสนอแนะเกี่ยวกับตู้จัดเก็บวัคซีนไว้ดังนี้..

  • ควรมีระบบควบคุมอุณหภูมิด้วยไมโครโพรเซสเซอร์พร้อมหัววัดอุณหภูมิแบบดิจิทัล เช่น Thermocouple, Resistance Temperature Detector (RTD), หรือ Thermistor
  • มีระบบหมุนเวียนอากาศด้วยพัดลมเพื่อช่วยให้อุณหภูมิสม่ำเสมอตลอดทั้งตู้และฟื้นคืนอุณหภูมิได้อย่างรวดเร็ว
  • ตู้เย็นควรรักษาอุณหภูมิได้ในช่วง 2 ถึง 8 องศาเซลเซียส ส่วนตู้แช่แข็งควรรักษาอุณหภูมิได้ในช่วง -50 ถึง -15 องศาเซลเซียส โดยให้ตั้งค่าอุณหภูมิใช้งานที่กึ่งกลางของช่วงดังกล่าว
  • ควรมีระบบตรวจติดตามและบันทึกค่าอุณหภูมิในแบบดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถเก็บบันทึกค่าได้อย่างน้อยทุก ๆ 30 นาที